دریافت*دانلود طرح توجیهی: تولید سلول خورشیدی*

دانلود طرح توجیهی: تولید سلول خورشیدی|ews40062710
این فایل درباره ی دانلود طرح توجیهی: تولید سلول خورشیدی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول مالی منابع انسانی فضا و ...)دارای فرمت pdf می باشد.مفصل و با تمام جزئیات بسیار کامل و مرتبمناسب برای شروع یک کسب و کارمناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسینگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

فهرست مطالبعنوان صفحه١‐ معرفی محصول ٤١‐ نام و کد آيسيک ٦ ٣ ‐١١‐ بررسی و ارائه استاندارد (ملی يا بين المللی) ٦ ‐٤١‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمتتوليد داخلی و جهانی محصول ٨ ‐٥١‐ توضيح موارد مصرفو کاربرد ٩ ‐٦١‐ بررسی کالاهای جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرفمحصول ١١ ‐٧١‐ اهميتاستراتژيکی کالا ١٤ ‐٨١‐ کشورهای عمده توليد کننده و مصرفکننده محصول ١٥ ‐٩٢‐ وضعيتعرضه و تقاضا ١٦١‐ بررسی ظرفيتبهره برداری و روند توليد از ابتدای برنامه سوم ١٦ ‐١٢‐ بررسی وضعيت طرح های جديد و طرح های توسعه در دستاجرا ١٧ ‐٢٢‐ بررسی روند واردات محصول ١٨ ‐٣٢‐ بررسی روند صادرات محصول ١٩ ‐٥٢‐ بررسی روند مصرفمحصول ١٩ ‐٤٢‐ بررسی نياز به محصول با اولويتصادرات ٢٠ ‐٦٣‐ بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با سايرکشورها ٢٤٤‐ تعيين نقاط قوت و ضعفتکنولوژی های موجود (به شکل اجمالی) در فرآيند توليد محصول ٢٩٥‐ برآورد و تعيين حداقل ظرفيتاقتصادی شامل برآورد حجم سرمايه گذاری ثابتبه تفکيکريالی و ارزی ٣٠٦‐ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تأمين آنها از خارج يا داخل کشور قيمتارزی و ريالی آن و .. ٣٤٧‐ پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٣٥٨‐ وضعيتتأمين نيروی انسانی و تعداد اشتغال ٣٥مطالعه امكانسنجي مقدماتيتوليد سلول خورشيدي٩‐ بررسی و تعيين ميزان آب ، برق ،سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی تأمين آنها در منطقه .. ٣٦١٠ ‐ وضعيت حمايتهای اقتصادی و بازرگانی ٣٧١١ ‐ تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندی و پيشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهای جديد

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.