دریافت*طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی*

استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی,طرح استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی,طرح توجیهی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی,گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی,طرح نیروگاه های خورشیدی, گزارش امکان سنجی نیروگاه های خورشیدی|ews40062710
این فایل درباره ی طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی،
در قالب pdf و در 57 صفحه، شامل:

نام طرح تاسيس نيروگاه خورشيديظرفيت پيشنهادي 100 مگاواتموارد كاربرد توليد برقمواد اوليه مصرفي انرژي (تابش) خورشيدينيروي انساني موردنياز 25 نفرزمين مورد نياز طرح 2000 متر مربعميزان مصرف ساليانه مواد اوليهسرمايه گذاري ثابت طرح 23 ميليارد ريالميليارد ريال / 9 سرمايه گذاري ساليانه توليد 5محل اجراي طرحمناطق خارج از شبكه نيروگاهي، روستاهايمحروم، مناطق گرمسير