دریافت*تحقیق انرژی خورشیدی و پنل های خورشیدی*

انرژی خورشیدیWord,پنل های خورشیدی,انواع نیروگاههای خورشیدی,سیستم های خورشیدی|ews40062710
این فایل درباره ی تحقیق انرژی خورشیدی و پنل های خورشیدی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق ارائه شده با عنوان انرژی خورشیدی و پنل های خورشیدی در 15 صفحه و بصورت قابل ویرایش (word)، شامل فهرست مطالب، مقدمه و منابع و با رعایت نکات ویرایشی و فهرست مطالب زیر ارائه می شود:


فهرست مطالب


مقدمه. 3


انواع استفاده از انرژی خورشیدی.. 4


فتوولتائیک... 5


پنلهای خورشیدیPolycrystalline


پنلهای خورشیدی Monocrystalline.


پنلهای خورشیدی Amorphous


سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه سراسری برق.. 8


سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه سراسری برق سیستمهای مستقل از شبکه. 8


استفاده از انرژی حرارتی خورشید. 9


کاربردهای نیروگاهی.. 9


نیروگاه‌های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی.. 10


نیروگاه‌های حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی.. 11


نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی.. 12


کاربردهای غیر نیروگاهی.. 12


1. آبگرمکن‌های خورشیدی و حمام خورشیدی.. 12


2. گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی.. 13


3. آب شیرین کن خورشیدی.. 13


4. اجاق‌های خورشیدی.. 13


5. کوره خورشیدی.. 14


6. خانه‌های خورشیدی.. 14


منابع. 15